Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Zapewniamy wszechstronną obsługę wspólnot mieszkaniowych w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Działalność w tym obszarze rozwijamy od sierpnia 2010 roku. Dzisiaj cieszymy się opinią rozważnego i kompetentnego zarządcy.

Umowy o kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi zostały zawarte na podstawie decyzji Zarządu Spółdzielni oraz uchwał podjętych przez właścicieli lokali w poszczególnych wspólnotach. Wszystkie zadania z zakresu zarządzania zasobami mieszkaniowymi realizuje doświadczona kadra – ekonomiczna, prawna i techniczna. Jej kompetencje, kwalifikacje i zaangażowanie są gwarancją:

  • sprawnie działających urządzeń i instalacji w budynkach,
  • czystości wewnątrz budynków i w ich otoczeniu,
  • niezakłóconej dostawy mediów,
  • optymalizacji kosztów gospodarowania,
  • rzetelnej obsługi bieżącej mieszkańców.

 

Wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez MSM

Aktualnie zarządzamy 11 wspólnotami z 404 lokalami mieszkalnymi, 12 garażami i 1 lokalem użytkowym.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 10, 10A, 10B

Więcej
 

mieszkań

pow. 1 571,06 m²

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 21, 21A

Więcej
 

mieszkań

pow. 1 279,55 m²

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kwiatowa 14, 14A-E

Więcej
 

mieszkań

pow. 3996,71 m²

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. M. Reja 22, 22A-B

Więcej
 

mieszkań

pow. 1865,73 m²

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Różyckiego 3, 3A-D

Więcej
 

mieszkań

pow. 3394,27 m²

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wielka Skotnica 11, 11A

Więcej
 

mieszkania, 1 lokal niemieszkalny

pow. 1084,89 m²

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wielka Skotnica 3, 3A

Więcej
 

mieszkania, 2 lokale niemieszkalne

pow. 1168,67 m²

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wielka Skotnica 9, 9A

Więcej
 

mieszkania, 1 lokal niemieszkalny

pow. 1211,1 m²

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kwiatowej 29F

Więcej
 

mieszkań, 8 lokali niemieszkalnych

pow. 670,21 m²

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chopina 21E

Więcej
 

mieszkań, 1 lokal niemieszkalny

pow. 854,2 m²

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Reja 20A,B,C,D

Więcej
 

mieszkań

pow. 2299,96 m²

Doświadczenie

  • W okresie zarządzania przez MSM, w nieruchomościach 7 wspólnot zostały przeprowadzone prace termomodernizacyjne wraz z remontami balkonów. Koszty docieplenia ścian budynków zostały sfinansowane z udzielonych wspólnotom kredytów bankowych.
  • W 2015 roku, w trybie awaryjnym (dodatkowy kredyt) dokonano wymiany instalacji gazowej w całej nieruchomości jednej ze wspólnot.
  • W okresie zarządzania przez MSM, we wspólnotach przeprowadzone zostały remonty dachów, kominów, pionów i poziomów wodnych i kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznej części wspólnej nieruchomości. Inwestycje objęły również malowanie klatek schodowych i piwnic oraz remonty chodników i schodów na terenie nieruchomości wspólnoty. Wykonawcami prac były firmy wyłonione w drodze zorganizowanych przez zarządcę przetargów ofertowych. Inwestycje sfinansowano ze środków funduszu remontowego każdej ze wspólnot.
  • W 2019 roku w jednej wspólnocie wykonana została kotłownia gazowa wraz z przyłączem do sieci gazowej w celu zapewnienia ogrzewania lokali mieszkalnych i podgrzewania wody użytkowej. Zadanie sfinansowano ze środków własnych wspólnoty.

Twoja wspólnota potrzebuje zarządcy? Skontaktuj się z nami.