Zmiana godzin pracy w czwartkiW dniu 13.01.2022 oraz 20.01.2022
Spółdzienia czynna do 13:00


więcej informacji w dziale Aktualności

MSM zatrudni pracownikaINSTALATOR SANITARNY

więcej informacji w dziale Aktualności

UWAGADO MIESZKAŃCÓW MYSŁOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W związku z trwającą pandemią, która powoduje określone negatywne skutki w zarządzaniu nieruchomościami, w celu ograniczenia zarażenia koronawirusem, Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej apeluje o kontaktowanie się ze Spółdzielnią drogą mailową bądź telefoniczną. Adres mailowy : sekretariat@myslowicka-sm.pl lub tel. 32 222-27-36, 32 222-25-92 w godzinach pracy Spółdzielni tj. poniedziałek od 7:00 do 17:00
wtorek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 13:00
Podyktowane jest to troską o jak największe ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem zarówno Mieszkańców jak i osób odpowiedzialnych za obsługę zasobów.
Wszystkie sprawy członkowskie związane z wydawaniem zaświadczeń i informacji można załatwić telefonicznie lub drogą mailową. Po opłaceniu opłaty przelewem internetowym potrzebne zaświadczenie jak i inne dokumenty zostaną dostarczone pocztą. Również informacje o stanie salda są dostępne drogą mailową. Ponad to korespondencję można pozostawić w skrzynce zamontowanej na ścianie budynku przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach. Odpowiedzi na złożoną korespondencję zostaną dostarczone droga pocztową. Jednocześnie informujemy, iż w celu zabezpieczenia nieprzerwalnej możliwości obsługi zasobów mieszkaniowych niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania uruchomiony został punkt informacyjny – czynsze, dodatki mieszkaniowe, pokój nr 11 oraz sprawy członkowsko – mieszkaniowe pokój nr 12 I p. przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach (główne wejście). Uprasza się interesantów o stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja) oraz zachowanie dystansu (maksymalnie 2 osoby).


 
Formularz założenia konta eBOK | Logowanie eBOK | Strona główna | Kontakt