Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 21, 21A