Uwaga na oszustów

Oszuści pukają do drzwi mieszkańców i nalegają na uiszczenie zaległości wobec MSM

Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ostrzega mieszkańców przed oszustami chodzącymi po osiedlach podając się za pracowników MSM, którzy rozliczają niedopłaty np. z tytułu czynszu, zużycia c.o., wody itp., prosząc od razu o uregulowanie niedopłaty gotówką. MSM nie prowadzi i nie będzie prowadzić takiego sposobu rozliczania jakichkolwiek płatności.

Jeśli ktoś z Państwa będzie miał styczność w powyższą sytuacją, prosimy o powiadomienie Policji o tym fakcie.

Przypominamy, że Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa nie przyjmuje zapłat w gotówce z tytułu czynszu lub innych opłat. Wszelkie płatności na rzecz MSM muszą być dokonywane na dedykowany numer konta bankowego.