Segregacja śmieci

Segregacja śmieci – kontrole Urzędu Miasta

Segregacja śmieci – kontrole Urzędu Miasta

 

Informujemy, że na terenie miasta zostały wszczęte przez Urząd Miasta kontrole pojemników w wiatach śmietnikowych w celu określenia prawidłowości sposobu gromadzenia odpadów przez mieszkańców. Na terenach Spółdzielni do dnia dzisiejszego zostały skontrolowane miejsca gromadzenia odpadów komunalnych służące mieszkańcom budynków przy ulicy:

Osiedle „Centrum”:

Mickiewicza 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22

Wysockiego 4, 6, 8, 10, 12, 14

Mikołowska 38, 42

Wielka Skotnica 10, 12, 14, 19, 21, 32, 34

os. Chopina-Kraszewskiego

Różyckiego 1, 2, 4, 8

Górnicza 19-27

Jodłowa 1

Okrzei 1

Morcinka 6

 

Osiedle „Powstańców Śląskich”

Nygi 1,5

Hlonda 3,5,

Hlonda 8,10,12, - komory zsypowe

Wały 3

Saperów 2,8,

Brzęczkowicka 5,

Korfantego 5,19,15

W. Ludów 1,5,10

 

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości sposobu segregacji odpadów w miejscu ich gromadzenia Gmina Miasto Mysłowice może wszcząć postępowanie określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak za zbiórkę w sposób nieselektywny – stawka 63,60 na osobę/miesiąc.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia braku wymaganej segregacji odpadów jest kilkuetapowe, a ostateczną decyzję o obciążeniu podwójną opłatą za odpady wydaje Prezydent Miasta Mysłowice. Obecnie pierwszą decyzję o podwyższeniu opłaty za sierpień prezydent wydał dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kwiatowej 14.  MSM od decyzji będzie się odwoływać stosując procedurę administracyjną, w której wykorzysta wszystkie argumenty w celu uniknięcia płacenia podwójnej stawki za śmieci.

 

Przypominamy mieszkańcom o obowiązku segregacji odpadów komunalnych w sposób selektywny zgodnie ze złożoną deklaracją.