Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

mgr inż. Adam Kaliszczak
Prezes Zarządu

mgr Jacek Cieślar
Z-ca Prezesa Zarządu d/s GZM

mgr Jadwiga Banasik
Z-ca Prezesa Zarządu Główny Księgowy