Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

 

INFORMACJA

dot. Świadectw Charakterystyki Energetycznej

 

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z dużą ilością zapytań odnośnie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami art. 3 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2022, poz. 2206):

„Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
, lub osoba, której przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
, [lub najemca w przypadku,
o którym mowa w art. 11 ust. 3,] zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki
energetycznej dla budynku lub części budynku:

1)    zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;

2)    zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu;

3)    wynajmowanego.

 

Zgodnie z powyższym, właściciel lokalu zobowiązany jest do sporządzenia świadectwa lokalu mieszkalnego jedynie w wyżej wymienionych sytuacjach. Świadectwo charakterystyki energetycznej należy zatem sporządzić dla części budynku (lokalu) dopiero, gdy będzie ono przedmiotem sprzedaży bądź najmu.  Świadectwo nie jest wymagane kiedy lokal wykorzystywany jest na tzw. „własny użytek” (nie będzie sprzedawany ani wynajmowany).

Zgodnie z w/w Ustawą, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania świadectwa dla lokalu, Spółdzielnia udostępni jego właścicielowi świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, a w przypadku jego braku – stosowną dokumentację techniczną celem wykonania świadectwa charakterystycznego dla danego lokalu.

Jednocześnie informujemy, że świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku udostępniane przez Spółdzielnię nie zastępuje świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu, a stanowi jedynie dokument, na podstawie którego certyfikowany audytor wykonuje świadectwo charakterystyki energetycznej danego lokalu. 

Do zlecenia i opłacenia wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu zobowiązany przepisami w/w ustawy jest właściciel lokalu.

 

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z materiałami dot. świadectw charakterystyki energetycznej udostępnionymi na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej

W załączonych materiałach na powyższej stronie internetowej znajdą Państwo zarówno w/w Ustawę jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.