Rada Nadzorcza Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • Ewa Maniecka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Andrzej Radziejewski - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
 • Halina Krzemińska - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Andrzej Gumułczyński - Członek Rady Nadzorczej
 • Wiesław Jopek - Członek Rady Nadzorczej
 • Marian Korepta - Członek Rady Nadzorczej
 • Barbara Kos - Członek Rady Nadzorczej
 • Lucyna Mierzwińska - Członek Rady Nadzorczej
 • Iwona Nowak - Członek Rady Nadzorczej
 • Bronisław Rzymanek - Członek Rady Nadzorczej
 • Jerzy Sobaś - Członek Rady Nadzorczej