Informacja dotycząca nieruchomości Mickiewicza, Wyspiańskiego

„Rozbudowa z przebudową ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach”

INFORMACJA

Dot.:  Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 14; 16; 18; 20; 22 oraz przy ul. Wyspiańskiego 21, 23

 

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na wniosek Inwestora tj. Prezydenta Miasta Mysłowice została wydana decyzja Nr 1/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa z przebudową ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach”.

Projektowana inwestycja realizowana jest w oparciu o tzw. „specustawę drogową”, tj. Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 311 ze zm.) i przebiegać będzie m.in. przez części działek znajdujących się w zasobach Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tj. działki nr 3113/48
(ul. Mickiewicza) oraz nr 8663/439 (Wyspiańskiego 21,23). W związku z powyższym, projekt realizacji inwestycji zakłada podział w/w działek i przekazanie ich części pod realizację inwestycji inwestorowi, tj. Prezydentowi Miasta Mysłowice.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 3 specustawy drogowej - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji zatwierdza podział nieruchomości, jak również stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości.

Działka nr 3113/48 stanowiąca część nieruchomości przy ul. Mickiewicza 14, 16, 18, 20, 22 w Mysłowicach została podzielona na dwie działki o numerach: 3445/48 (o powierzchni 1,0245 ha) oraz 3444/48 (o powierzchni 0,0334 ha). W następstwie podziału, zgodnie z artykułem 11f specustawy drogowej, działka nr 3444/48 na której realizowana będzie inwestycja drogowa zostanie wydana Inwestorowi, tj. Prezydentowi Miasta Mysłowice. Na przekazanej działce, zgodnie z projektem znajdować się będzie zatoka z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.

Działka nr 8663/439 stanowiąca nieruchomość przy ul. Wyspiańskiego 21, 23  w Mysłowicach została podzielona na dwie działki o numerach: 9504/439 (o powierzchni 0,0012 ha) oraz 9505/439 (powierzchni 0,3341 ha). W następstwie podziału, zgodnie z artykułem 11f specustawy drogowej, działka nr 9504/439 na której realizowana będzie inwestycja drogowa zostanie wydana Inwestorowi, tj. Prezydentowi Miasta Mysłowice. Przekazana działka, zgodnie z projektem jest niezbędna do przebudowy skrzyżowania ulicy Armii Krajowej z ul. Wyspiańskiego.

Zgodnie z art. 12 ust. 4f specustawy drogowej - za przekazane nieruchomości, dotychczasowym właścicielom nieruchomości przysługuje odszkodowanie. Decyzja o wysokości odszkodowania zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4b).

Poniżej przedstawiamy fotokopie dokumentacji udostępnionej przez UM Mysłowice, dotyczące podziału nieruchomości o których mowa powyżej, jak również zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Mickiewicza - mapa 1, mapa 2

Wyspiańskiego - mapa 1, mapa 2mapa 3