Dodatek węglowy

Lokale mieszkalne należące do MSM nie spełniają zapisów art. 24 ust. 1  Ustawy z dnia 15 września 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z dużą liczbą zapytań dotyczących „dodatku węglowego” informujemy, że wszystkie źródła ciepła w budynkach Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostały zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków jako ciepło systemowe bądź kotłownie gazowe (Towarowa 9, Techników 6, 8, 10).  W związku z powyższym, żaden z lokali mieszkalnych należących do MSM nie spełnia zapisów art. 24 ust. 1  Ustawy z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
  który brzmi:

„Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności budynków.”

Informujemy, że dla odbiorców ciepła systemowego, a więc dla większości budynków w zasobach Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wymieniona wyżej ustawa wprowadziła mechanizm „średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą”, którą stosować musza wytwórcy ciepła (Tauron Sp. z o.o. czy Dalkia Polska S.A.). O szczegółach tego rozwiązania będą mogli Państwo przeczytać w najnowszym wydaniu „Wiadomości Spółdzielczych”.