Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 10, 10A, 10B