Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. M. Reja 22, 22A-B