Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kwiatowa 14, 14A-E