Przetarg na wynajem

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg najmu powierzchni użytkowych

MYSŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

41-400 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 6

 

OGŁASZA

przetarg nieograniczony w formie licytacji

na wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego położonego w Mysłowicach (pod działalność gospodarczą)

 

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa

[m2]

Cena wywoławcza zł/m2 bez podatku VAT

Wadium

[zł]

1. Hlonda 9 29,00 26,00 1 300,00
2. Nygi 3 35,00 20,00 1 500,00

 

 

Przetarg odbędzie się w świetlicy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach

w dniu 23.05.2024 r. o godz. 1000

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są:

- zapoznać się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu oraz treścią umowy najmu

-  uiścić do 22.05.2024 r. wadium w określonej wyżej wysokości oraz opłatę  manipulacyjną w wysokości 100,00 zł na rachunek Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Banku PKO BP S.A. numer 94 1020 2528 0000 0802 0014 5706.

   

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy najmu wpłacić Wynajmującemu kaucję zabezpieczającą w wysokości dwumiesięcznego czynszu.

 

Wadium Wygrywającego zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu natomiast wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom.

 

Spółdzielnia może zamknąć przetarg bez dokonania wyboru.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój nr 17

lub telefonicznie pod numerami: 32 222 27 36 lub 32 222 25 92 wew. 45