Walne Zgromadzenie

Zarząd MSM zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni

Zgromadzenie odbędzie się w dniach 20-23.05.2024 r. w sali Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Pełną treść zawiadomienia znajduje się poniżej.

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu