Formularz założenia konta eBOK | Logowanie eBOK | Strona główna | Kontakt
 

Regulaminy

Regulamin Rady Nadzorczej


Regulamin Rady Nadzorczej MSM
[zobacz]

Aneks nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej MSM
[zobacz]Regulamin Zarządu


Regulamin Zarządu MSM
[zobacz]

Aneks nr 2 do Regulaminu Zarządu MSM
[zobacz]Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej MSM
[zobacz]

Aneks nr 1 do Regulaminu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej MSM
[zobacz]Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]

Aneks nr 1 do Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]Regulaminy


Regulamin dotyczący używania lokali, porządku domowego, obowiązków MSM i użytkowników lokali + załącznik
[zobacz]

Aneks nr 1 do regulaminu dotyczącego używania lokali, porządku domowego, obowiązków MSM i użytkowników lokali
[zobacz]

Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu
[zobacz]

Regulamin w sprawie korzystania z dodatkowych pomieszczeń w zasobach MSM
[zobacz]Regulamin korzystania z eBOK Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin korzystania z eBOK MSM
[zobacz]

Aneks do Regulaminu korzystania z eBOK MSM
[zobacz]Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło


Regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło dostarczane do lokali mieszkalnych i użytkowych MSM
[zobacz]

Uchwała nr 35 w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło dostarczane do lokali mieszkalnych i użytkowych MSM
[zobacz]

ANEKS NR 1 do Regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło dostarczane do lokali mieszkalnych i użytkowych MSM
[zobacz]*(dok. archiwalny) *Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło obowiązujący w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017


*(. archiwalny) *Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło
[zobacz]

*(dok. archiwalny) *Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 30.01.2017 w sprawie uchwalenia Aneksu nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło
[zobacz]

*(dok. archiwalny) *Aneks nr 1 do regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło
[zobacz]Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków


Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej-tekst jednolity
[zobacz]

Aneks nr 3 do regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych w zasobach Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]

Uchwała nr 32 Rady Nazdorczej Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zmiany do "Regulaminu rozlicznia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych MSM"
[zobacz]

Aneks nr 4 do "Regulaminu rozlicznia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych MSM"
[zobacz]

Aneks nr 5 z dnia 23 września 2019r. do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
[zobacz]Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi


Regulamin rozliczania kosztów GZM i ustalania opłat za używanie lokali w MSM
[zobacz]Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]

Aneks nr 1 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]

Aneks nr 2 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]

Aneks nr 1 do regulamiu tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]Regulamin korzystania i zasady opłaty za parking znajdujący się z tyłu budynku Zarządu MSM - ul. W. Skotnica 6


Regulamin+Cennik Parking przy ul. W. Skotnica 6
[zobacz]Regulamin korzystania i zasady opłaty za parking znajdujący się przy ul. Korfantego w Mysłowicach


Regulamin+Cennik Parking przy ul. Korfantego
[zobacz]

Aneks Nr 1 do Regulaminu Parkingu przy ul. Korfantego
[zobacz]Regulamin korzystania i zasady opłaty za parking znajdujący się przy ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 32 Mysłowice


Regulamin+Cennik parkingu niestrzeżonego ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 32 Mysłowice
[zobacz]Regulamin monitoringu wizyjnego w zasobach MSM


Regulamin monitoringu wizyjnego w MSM
[zobacz]Regulamin Funduszu Udziałowego Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin Funduszu Udziałowego Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]Regulamin Funduszu Wkładów Mieszkaniowych i Budowlanych Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin Funduszu Wkładów Mieszkaniowych i Budowlanych Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]Regulamin Funduszu Zasobowego Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin Funduszu Zasobowego Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]Regulamin zamawiania usług i robót budowlanych w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin zamawiania usług i robót budowlanych w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]

Aneks nr 1 do regulaminu zamawiania usług i robót budowlanych w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]

Aneks nr 2 do regulaminu zamawiania usług i robót budowlanych w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]Regulamin aukcji (przetargu ustnego) na ustalenie wysokości czynszu wolnego najmu lokali mieszkalnych w zasobach Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin aukcji (przetargu ustnego) na ustalenie wysokości czynszu wolnego najmu lokali mieszkalnych w zasobach MSM
[zobacz]Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej obowiązujący w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej obowiązujący w Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
[zobacz]