MSM poszukuje pracownika

Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika

na stanowisko ds. konserwacji i remontów do działu technicznego

Wymagania: dobra znajomość prawa budowlanego.

Kontakt ADM Centrum: 32 222 22 82, 222 31 57 wew. 45