MSM ogłasza przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej

            Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Mysłowicach przy ulicy Wielkiej Skotnicy 6 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użytkowym przy ulicy Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach.

Więcej informacji dotyczących przetargu można znaleźć w zakładce Przetargi.