ZMIANA GODZIN PRACY MSMMysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 26.10.2020r. do odwołania zmienia się godziny pracy spółdzielni w poniedziałki tj. od 7:00 do 15:00

DO MIESZKAŃCÓW MSM
W związku z trwającą pandemią, która powoduje określone negatywne skutki w zarządzaniu nieruchomościami, w celu ograniczenia zarażenia koronawirusem, Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej apeluje o kontaktowanie się ze Spółdzielnią drogą mailową bądź telefoniczną. Adres mailowy: sekretariat@myslowicka-sm.pl lub tel. 32 222-27-36, 32 222-25-92 w godzinach pracy Spółdzielni. Podyktowane jest to troską o jak największe ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem zarówno Mieszkańców jak i osób odpowiedzialnych za obsługę zasobów.

Wszystkie sprawy członkowskie związane z wydawaniem zaświadczeń i informacji można załatwić telefonicznie lub drogą mailową. Po opłaceniu opłaty przelewem internetowym potrzebne zaświadczenie lub inne dokumenty zostaną dostarczone pocztą. Również informacje o stanie salda są dostępne drogą mailową.

Jednocześnie informujemy, iż w celu zabezpieczenia nieprzerwalnej możliwości obsługi zasobów mieszkaniowych niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania informujemy, iż uruchomiony został punkt informacyjny – czynsze, dodatki mieszkaniowe, pokój nr 11 oraz sprawy członkowsko – mieszkaniowe pokój nr 12 I p. przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach (główne wejście).

Uprasza się interesantów o stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk).