INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Ponowne rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania zostanie wykonane i dostarczone mieszkańcom w pierwszej połowie listopada.
Szczegółowe wyjaśnienie zamieszczone zostanie w najbliższych Wiadomościach Spółdzielczych, można je również przeczytać na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności, oraz pobrać poniżej tej wiadomości.

Informacja - Ogłoszenie


Informacja - Szczegółowa


Informacja Techniczna - Szczegółowa 
eBOK | Strona główna | Kontakt